Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www. guto-manufaktur.com, prowadzonego przez MITTE KONZEPT Monika Jendrzej, NIP 5761458962, REGON 386285294, adres: ul.Lubliniecka 46; 46-380 Dobrodzień, zwana dalej Administratorem:

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

– na adres e-mail: kontakt@guto-manufaktur.com

– pisemnie, na adres Administratora: ul. Lubliniecka 46; 46-380 Dobrodzień

3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.

4. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie.

§ 2 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

4. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

5. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych osób współpracujących lub kandydatów w procesie rekrutacyjnym

1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji i obsługi współpracy z administratorem i na potrzeby rekrutacji do zespołu GUTO i nie są przechowywane dłużej niż to jest konieczne ze względu na wyżej wymienione powody (chyba, że kandydat wyrazi zgodę na dłuższe ich przechowywanie dla celów ew. przyszłych rekrutacji). Przetwarzanie danych odbywa się tu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

2. Przesłane przez kandydatów do współpracy CV i dane w nim zawarte są przetwarzane i przechowywane jedynie w celu rekrutacji do zespołu GUTO i wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Dane są tu przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

3. Podanie danych osobowych jest przez kandydatów na współpracowników jest dobrowolne lecz niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego. Administrator na potrzeby rekrutacji i późniejszej współpracy pobiera dane: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

4. Administrator przetwarza wizerunek współpracownika lub kandydata na współpracownika jedynie po uzyskaniu jego uprzedniej zgody na takie działanie wskazując jednocześnie zakres przetwarzania. Przetwarzanie odbywa się tu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

§ 4 Udostępnianie danych

1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:

a) uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub

b) przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących, np. księgowych, podwykonawców i dostawców asortymentu, kurierów i przewoźników, kancelarii prawnych,

c) jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej: kontakt@guto-manyfaktur.com

2. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.

3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

4. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 6 Polityka Cookies

1. Przez pliki cookies rozumie się dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego) służące do przechowywania określonych ustawień i danych przez przeglądarkę Użytkownika w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików cookies umożliwia dostosowanie strony internetowej i oferty do preferencji użytkownika. Serwer rozpoznaje i zapamiętuje preferencje użytkownika, takie jak wizyty, kliknięcia i poprzednie działania.

2. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Pliki cookies wykorzystywane są do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

b. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagając określić, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, pozwalają ulepszać ich strukturę i zawartość,

c. dostarczania użytkownikom stron internetowych treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies nie identyfikują użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

4. Podstawowym podziałem plików cookies jest ich wyróżnienie na:

a) Cookies trwałe przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

b) Cookies tymczasowe to pliki tymczasowe, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki.

5. Stosowanie plików cookies w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika zasadniczo nie oznacza zbierania jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, choć informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, tj. danych pozwalających na przypisanie określonych zachowań do konkretnego użytkownika. Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

6. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszy serwis nie są szkodliwe dla użytkownika ani używanego przez niego urządzenia końcowego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zaleca się nie wyłączać ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w postaci plików cookies i innych podobnych technologii na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania przez przeglądarkę z plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Sposób zmiany ustawień różni się w zależności od wykorzystywanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie instrukcje znajdują się na podstronach, w zależności od używanej przeglądarki.

7. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym znajdują się w instrukcji obsługi tego urządzenia mobilnego. W każdej chwili mogą Państwo również usunąć swoje dane z bazy Google Analytics.

§ 7 Reklama e-mailowa i zapis do newslettera

1. Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wykorzystamy dane wymagane przy zapisie lub przekazane przez Państwa oddzielnie, w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie Państwa zgody zgodnie z Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. GDPR.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera, wysyłając wiadomość do zespołu obsługi klienta (kontakt@guto-manufaktur.com) lub korzystając z linku umieszczonego w newsletterze. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa adres e-mail.